Misforstået hensyntagen – kender du det?

Det er misforstået hensyntagen, når vi ikke fortæller hinanden, hvad vi er utilfredse med hos den anden, fordi vi er bange for at gøre hinanden kede af det.

Der kommer som regel ikke noget godt ud af ikke at sige, hvad vi føler og mener, fordi vi er bange
for at gøre den anden ked af det. Det kan være overfor ens barn, ven, kæreste eller ægtefælle. Der
bliver i stedet en masse usagt, som kan ligge og ulme.

Når vi ikke er ærlige

Når vi ikke siger ærligt, hvad vi føler og tænker, kan den anden ikke vide, hvem vi er, og relationen bliver meget overfladisk og upersonlig. Vi kan komme til at gå over hinandens grænser.

Når vi går på kompromis

Når vi går på kompromis med os selv, og tager hensyn til en anden, fordi vi ikke vil gøre den anden
ked af det, er vi gået ud af os selv og ikke stået op for os selv. Det kan i sidste ende ende med, at vi
bliver rigtig vrede på hinanden. Den ene føler sig krænket, fordi vedkommende bliver gjort til et
offer, der ikke kan tåle at høre sandheden. I virkeligheden ville han/hun hellere have haft, at vi var
ærlige, så vedkommende selv havde fået en chance for at kunne vælge at ændre på sin adfærd
eller sige fra etc. Derved har vi gjort den anden til offer, og vi er selv blevet til én, der krænker,
eller én der vil redde den anden.

I relationer kan dette være giften til at forholdet langsomt går i stykker. Hvis vi er for ’pæne’
overfor hinanden, får vi aldrig sagt, dét vi virkelig mener, og dermed glider vi længere fra
hinanden, fordi der er en masse usagt mellem parterne. Det usagte bliver så tolket uden at blive
påtalt. Disse tolkninger bliver måske til fejltolkninger, fordi vi ikke kender hinandens grænser og
drømme.

Sig dét du mener

Så sig i stedet dét du mener, og ja du sårer måske den anden, men du er ærlig både overfor dig
selv og den anden. Din bonus er, at du selv bliver mere tydelig for andre, og du indgyder til tillid og
respekt, fordi vi ved, hvor dine grænser går.

¨Så længe du forsøger at gøre dit bedste, kan fiasko ikke komme på tale¨ -Mahatma Gandhi

I terapi kan du dele dine tanker

Så mit råd til dig er at vise tålmodighed, ærlighed, nysgerrighed og respekt ved at lytte til dét, I fortæller hinanden. Husk I er sammen, fordi I vil hinanden det godt – så der er ikke noget at frygte ved at være ærlig.

Du kan bruge mig til at være sparringspartner. Jeg kan hjælpe dig med at skabe det trygge rum, hvor du kan være ærlig og sårbar.

Kunne du lide indlægget og lyst til at booke en tid til en samtale eller bare høre nærmere – så klik her eller del gerne på Facebook eller Google.