Psykoterapeut i Nordsjælland

Giver livet ikke rigtig mening? Har du mistet én, som du holdt meget af? Eller føler du dig ikke rigtig glad – til trods for at alt, udefra, ser godt ud i dit liv. Eller oplever du angst i din hverdag?​ Jeg kan tilbyde dig min hjælp og støtte til at rumme, udforske og bearbejde dét, der er svært gennem individuel samtale – jeg tilbyder psykoterapi i Nordsjælland og Københavnsområdet

Redskaber gennem psykoterapi

Det, du har tilfælles med dem, der kommer hos mig, er, at du har brug for en professionel og nærværende 3. part, som kan hjælpe dig med at få nyt perspektiv på, hvem du er og hvordan du forholder dig til dine medmennesker, verden omkring dig og de udfordringer, du møder.

Typisk er der gået ét eller andet skævt i dit liv. Det kan være en pludselig begivenhed, der har rystet dig i din grundvold. Det kan være adfærdsmønstre, du har opbygget gennem mange år, som du ikke slipper af med ved egen kraft.

Dertil kan min psykoterapi give dig nogle redskaber, du kan bruge til selv at arbejde videre med de tanker og den adfærd, der er rod til de personlige kampe, der udkæmper sig i dit sind.

Samtaleterapi?psykoterapi Hillerød, Nordsjælland

Psykoterapi er en samtaleform, hvor psykoterapeuten igennem spørgsmål og øvelser får klienten til at reflektere over de udfordringer, som fylder i livet. På den måde opnår klienten en forståelse for egne tanker og måder at handle på.

Med andre ord betyder det, at vi sammen undersøger, hvordan du forholder dig til dig selv, dine omgivelser og medmennesker. På den måde kan jeg hjælpe dig frem til, hvordan du bedst muligt håndterer de svære situationer nu og i fremtiden.

Det er gennem bevidsthed og nærvær, du får livsglæde.

Et psykoterapeutisk forløb foregår i fuld fortrolighed, og jeg har tavshedspligt.

Er psykoterapi for alle?

I dag er det blevet mere almindeligt at gå til psykoterapeut. Der er dog stadig nogle, som anser terapi for et tabu, vi ikke taler om og som kun vedrører folk med alvorlige psykiske problemer. Det mener jeg ikke er rigtigt, da alle kan have brug for at tale med én udenfor sit sociale netværk. En der kan hjælpe med at skille tingene ad og se situationen på en ny måde. Og sker det på den rigtige måde, så får forandringerne mulighed for at gå i gang.

Erfaringen viser, at det er utrolig vigtigt, at kemien mellem os passer, hvis du skal opnå positive resultater af din psykoterapi. Derfor er det ikke kun dig, der vælger mig som terapeut – men også mig, der vælger dig som klient.

Derfor starter min psykoterapi altid med en session, hvor vi ser hinanden an og vurdere, om vi kan samarbejde om at løsne op for dét, der plager dig.

Gennem sessionen får du lejlighed til at stifte bekendtskab med mig som terapeut, men jeg får lejlighed til at se om, du er parat til at arbejde med dig selv.

Den eneste forudsætning du skal opfylde for at få noget ud af et terapiforløb er, at du skal have lysten og modet til at arbejde med dig selv.

Jeg kan ikke tilbyde terapi til folk med afhængigheds- og misbrugs- problemer eller personer, der tager psykofarmaka. Jeg kan henvise til psykiater omkring områder, som ligger udenfor psykoterapiens grænse.

Bestil en tid i dag

Kontakt mig på tlf: 28 96 66 77, eller via min kontaktformular.